1942

POWIAT PRUDNICKI Z PERSPEKTYWY ROKU 1942

Źródło: http://www.literad.de/regional/neustadt_os.html

 

Przynależność państwowa:

Prusy, Prowincja Śląska, Rejencja Opolska

 

Przynależność sądownicza (1894 r.):

1) Sąd rejonowy w Prudniku, Sąd okręgowy w Nysie, Wyższy Sąd Krajowy we Wrocławiu

2) Sąd rejonowy w Głogówku, Sąd okręgowy w Nysie, Wyższy Sąd Krajowy we Wrocławiu

 

Przynależność sądownicza (1942 r.):

1) Sąd rejonowy w Prudniku, Sąd okręgowy w Nysie, Wyższy Sąd Krajowy w Katowicach

2) Sąd rejonowy w Głogówku, Sąd okręgowy w Nysie, Wyższy Sąd Krajowy w Katowicach

 

Przynależność sądownicza jednostki administracyjnej NSDAP w latach 1933-1945:

Śląsk, 1941-1945 Górny Śląsk

 

Przynależność kościoła ewangelickiego:

Ewangelicki Kościół Unii Staropruskiej, Prowincja kościelna Śląsk

 

Przynależność kościoła katolickiego:

Biskupstwo we Wrocławiu

Mieszkańcy powiatu prudnickiego:

93.795 (1919)

95.370 (1925)

96.505 (1939)

 

Struktura wyznaniowa powiatu prudnickiego w 1939 r.:

ewangelicy: 6,8%

katolicy: 92,7%

Wierzący w Boga (Niemiecki Ruch Wiary): 0,4 %

niewierzący: 0,0 %

pozostałe: 0,1 %.

 

W plebiscycie z 21.03.1921 r. na pytanie dot. przynależności Górnego Śląska do Niemiec lub też przyłączenia do Polski, w powiecie prudnickim jedynie mieszkańcy wschodnich jego terenów byli uprawnieni do wzięcia udziału w plebiscycie (do linii Pogórze, Brzeźnica, Ligota Bialska, Solec, Olbrachcice, Słoków, Olszynka).

Wynik: z 37.609 osób uprawnionych do głosowania, 33.159 osób (88,2%) opowiedziało się za przynależnością Górnego Śląska do Niemiec a 4.450 osób (11,8%) za przyłączeniem do Polski.

W plebiscycie z 03.09.1922 r. na pytanie, czy Górny Śląsk ma stać się odrębnym krajem związkowym w strukturach administracyjnych Niemiec czy pozostać prowincją kraju związkowego Prusy, w powiecie prudnickim przy frekwencji 88,3%, 45.091 (97,5%) opowiedziało się przeciwko odrębnemu krajowi związkowemu Górny Śląsk, a 1.146 (2,5%) opowiedziało się za utworzeniem osobnego kraju związkowego Górny Śląsk.

Podczas wyborów do Reichstagu w dniu 05.03.1933 r. mieszkańcy powiatu prudnickiego przy frekwencji 84,1% opowiedzieli się za 5 partiami: 40,40% za NSDAP, 40,25% za niemiecką partią Centrum, 7,44% za KPD, 6,77% za DNVP a 4,99% za SPD. 6 kolejnych partii nie odegrało żadnej znaczącej roli.