Prudnik

200px-POL_Prudnik_COA.svg1302: Pierwsza wzmianka w dokumentach dotycząca miasta Prudnik.

1312: Zamek Wogendrossel (z niemieckiego Warownia Woka] wraz z miastem przechodzą na własność książąt opolsko-niemodlińskich.

1321: Pierwsza wzmianka o katolickim kościele parafialnym.

1373: Po strasznej dżumie jedynie jeden mieszkaniec (tudzież dwóch) pozostaje przy życiu.

1379: Pierwsza wzmianka o szkole elementarnej (podstawowej).

1389: Książę Władysław II Opolczyk ofiaruje miastu miejscowość Chocim (Dębowiec) wraz z wszelkimi dochodami oprócz kar za nieumyślne zabójstwo oraz gwałty, a także udziela pozwolenia na budowę folusza (wskazuje na obecność sukienników).

 

1402: Miasto kupuje kilka pól w okolicach Rudziczki.

1404: Dytmarów odłącza się od parafii Prudnik.

Pomiędzy 1417-20: Okres licznych pożarów w mieście.

1420: Książę Konrad potwierdza przywileje księcia Władysława II z 1389 roku.

1430: Bolko Opolski nadaje miastu na zasadzie dziedziczenia wieś Nowy Chocim pozyskaną w następstwie prowadzonych wojen husyckich.

1476: Pierwsza wzmianka o szpitalu dla mężczyzn w okolicy Lazarusmühle.

 

1506: Statut cechowy księcia Jana II Dobrego dla prudnickiego cechu obuwników.

1548: W Prudniku wymienia się 28 Żydów. Pierwsza wzmianka o gminie żydowskiej już z 1541 roku.

1554: Umiera ostatni katolicki proboszcz przed rekatolicyzacją. Wszyscy mieszkańcy są wówczas protestantami. Kościół parafialny staje się kościołem protestanckim.

1555: Statut cechowy królowej Izabeli, królowej węgierskiej, dla prudnickiego cechu piekarzy.

1556: Ewangelicy otrzymują kościół parafialny, miasto natomiast prawo patronatu.

1561: Rada Miejska Prudnika stała się dzierżawcą majątku prudnickiego z wsiami Szybowice, Mieszkowice, Włókna, Rudziczka, Lubrza, Jasiona i Pokrzywna, a także poborcą cła miejskiego i dzierżawcą wzgórz i lasów Neudeck, Rosenau, Hausberg oraz Birkberg.

1562: Wypędzenie prudnickich Żydów.

1564: W Prudniku obecne są cechy bednarzy, kuśnierzy i tkaczy (uprawa lnu).

1567: Cesarz Maksymilian udziela miastu prawa do używania pieczęci odciśniętej w czerwonym wosku.

1570 (22.02.): Cesarz Maksymilian potwierdza zakup wójtostwa, dworu Freihof (rodzaj dworu szlacheckiego niepłacącego podatków oraz niezobligowanego do spełniania obowiązków obywatelskich jak np. służba wartownicza), łaźni, jatki i piekarni, kramu, młyna i małego lasu od Sebastiana Buttlera oraz Hansa Engelbrechta przez miasto Prudnik.

1597: Statut cechowy cesarza Rudolfa dla cechu sukienników w Prudniku.

1598: Prudnik pozyskuje od barona Prószkowskiego wieś Skrzypiec.

 

1604: Prudnik pozyskuje od Ludmilly Czarowski wieś Krzyżkowice.

1607: Skarbnica miejska zakupuje posiadane majątki dzierżawione należące do byłego majątku skarbowego. Składa się on wówczas z następujących wsi: Szybowice, Rudziczka, Lubrza, Jasiona i Pokrzywna, obejmuje cło miejskie, lasy i wzgórza Neudeck, Rosenau, Hausberg i Burgberg. Zamek ma zostać połączony z miastem, jednak cesarz zachowuje prawo własności. Przy tej okazji Prudnik otrzymuje powiększenie herbu miasta.

1610: Założenie funduszu stypendialnego przez pastora Georga Fabriciusa.

1624-1625: Śmiertelna zaraza w Prudniku. Większa część mieszkańców umiera.neustadt_1629a

1627 (01.07.): Wielki pożar w mieście. Jedynie cztery domy w złym stanie pozostają nienaruszone.

1627: Spalony kościół parafialny zostaje zwrócony katolikom.

1629 (11.02.): Kapitan la Mordi siłą realizuje dyspozycję Starosty von Oppersdorffa z 1625 r., zgodnie z którą kościół parafialny powinien zostać zwrócony katolikom i przekazany księżom katolickim.

1653: Hrabia Georg Maximilian von Hoditz, starosta Księstwa opolsko-raciborskiego, pozyskuje ogród w pobliżu wybudowanego przez protestantów kościoła pogrzebowego i ofiaruje go Kapucynom, którzy budują w tym miejscu klasztor.

1662: Na dużej wieży prudnickiego kościoła parafialnego pęka dzwon.

1666: Pokrzywna zostaje przyłączona do parafii Prudnik.

1685: Ufundowanie figury Matki Bożej w północnej części rynku.

1696: Założenie na rynku wodotrysku (tzw. Wasserkunst).

 

1700: Pozyskanie dóbr rycerskich Czyżowice od hrabiego von Tenczin.

1708: Prudnik otrzymuje na mocy specjalnego dekretu cesarskiego nazwę “ Królewskie Miasto Prudnik“.

1717: Pozyskanie dóbr rycerskich Piorunkowice i części Rudziczki od hrabiego von Mettich.

1727: W Prudniku utworzono manufakturę płótna. Cesarz przyznaje miastu przywilej pobierania cła oraz przywilej kwaterunku.

1732-36: Ponowna budowa kościoła parafialnego.

1733: Wzniesienie kolumny św. Jana i św. Nepomucena na południowej stronie rynku.

1735 (08.08.): Pożar w mieście. Kościół parafialny wraz z wieżami, budynek probostwa oraz szkoła, a także 91 budynków mieszkalnych ulegają spaleniu.

1738 (29.09.): Uroczyste otwarcie nowo wybudowanego kościoła parafialnego, którego patronem został św. Michał.

1741: Prudnik jako część Śląska przechodzi w ręce pruskie.

1742: Protestanci otrzymują pozwolenie na budowę własnego kościoła. Król ofiaruje im zamek.

1743: Pierwsza wzmianka o ewangelickim kaznodziei od czasów rekatolicyzacji. Założenie szkoły ewangelickiej.

1744 (13.12.): Prudnik zostaje splądrowany przez Austriaków.

1744: Utworzenie kaplicy na Kaplicznej Górze.

1750: Budowa hospicjum obok kościoła na Kaplicznej Górze przez radcę Weidingera.

1764 (11.03.): Król Fryderyk II udziela miastu zezwolenie na budowę klasztoru Zakonu Braci Miłosierdzia przy Bramie Nyskiej z izbami dla chorych.

1779 (28.02.): Prudnik zostaje zaatakowany przez pułk austriacki pod dowództwem hrabiego Wallis. Rynek, szkoła, kilka młynów, 184 domy w mieście i 48 domów na przedmieściach ulegają zniszczeniu. Król Fryderyk udziela miastu wsparcia w wysokości 127.500 talarów.

1782: Odbudowa zniszczonego w 1779 roku ratusza wraz z wieżą.

 

1806: Na Górnym Przedmieściu pali się 45 budynków mieszkalnych oraz Zamek Woka (Wogendrossel).

1812: Protestanci po sekularyzacji otrzymują kościół po klasztorze Kapucynów.

1818: Przeniesienie siedziby starostwa z Głogówka do Prudnika.

1820: Celem pokrycia zadłużenia wojennego miasto sprzedaje dobra rycerskie Piorunkowice i Rudziczka.

1832-34: Budowa szpitala miejskiego.

1840 (04.03.): Ogień na Dolnym Przedmieściu. 12 stodół wraz z zapasami ulega spaleniu.

1852: Poświęcenie klasztoru Franciszkanów w południowej części miasta na Koziej Górze.

1853: Budowa szpitala miejskiego (dla ubogich) przy szpitalu Łazarza.

1857: Utworzenie Katolickiego Stowarzyszenia Czeladników.

1860 (01.10.): Założenie gimnazjum.

1864 (22.12.): Uruchomienie miejskiego oświetlenia przez utworzoną miejską spółkę gazownictwa.

1863: Ponowna budowa probostwa.

1866: 120 osób umiera na epidemię cholery.

 

Rozwój struktur demograficznych

1667: 2558

1675: 2527

1754: 2905

1764: 2722

1774: 3048

1781: 3248

1784: 3326

1800: 3469

1820: 4046

1824: 4749

1830: 4939

1838: 5363

1868: 9735

1913: 18.856

1939: 17.371

2003: 26.400